0
سبد خرید شما خالی است

لیست بروزرسانی محصولات

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ ۲۶آذر ۱۴۰۰ به نسخه ۱۰٫۳٫۱ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه مداد زرد در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ به نسخه ۷٫۵٫۳ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ ۱۷مهر ۱۴۰۰ به نسخه ۱۰٫۱ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Rank Math Pro در تاریخ ۴ مهر۱۴۰۰ به نسخه ۲٫۱۶٫۰ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه YITH WooCommerce Booking در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ به نسخه ۲٫۲٫۰ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه المنتور پرو در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به نسخه ۳٫۴٫۱ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ ۲۲ تیر۱۴۰۰ به نسخه ۹٫۹٫۱ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب وودمارت در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ به نسخه ۶٫۱٫۴ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب دیجیت در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ به نسخه ۳٫۰٫۳ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب coowhm در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۰ به نسخه ۲٫۸ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به نسخه ۹٫۸ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب حرفه ای هاستینگ lagom در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به نسخه ۱٫۵٫۷ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه iThemes Security Pro در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۶٫۸٫۴ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه گراویتی فرمز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۲٫۵٫۱ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه WP Rocket در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۳٫۸٫۸ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه المنتور پرو در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۳٫۲٫۲ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه yoast seo premium در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۱۶٫۲ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Rank Math Pro در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۲٫۷٫۰ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسخه ۹٫۵٫۱ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه مداد زرد در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به نسخه ۷٫۴٫۴ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب دیجیت در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ به نسخه ۳٫۰٫۲ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب coowhm در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۰ به نسخه ۲٫۵ بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

 

question preloader