0
سبد خرید شما خالی است

لیست بروزرسانی محصولات

قالب حرفه ای هاستینگ lagom در تاریخ 15 فروردین 1402 به نسخه 2.1.4 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Rank Math Pro در تاریخ 27خرداد 1401 به نسخه 3.0.14 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه WP Rocket در تاریخ 30 اردیبهشت 1400 به نسخه 3.11.3 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه گراویتی فرمز در تاریخ 14 خرداد 1400 به نسخه 2.6.3.2 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 24اردیبهشت 1401 به نسخه 10.5 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه مداد زرد در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 به نسخه 7.5.6 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه WooCommerce Page Builder  در تاریخ 30 اردیبهشت 1401 به نسخه 1.1.6.6.2 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 26اسفند 1400 به نسخه 10.5 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 26آذر 1400 به نسخه 10.3.1 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه مداد زرد در تاریخ 17 مهر 1400 به نسخه 7.5.3 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 17مهر 1400 به نسخه 10.1 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Rank Math Pro در تاریخ 4 مهر1400 به نسخه 2.16.0 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه YITH WooCommerce Booking در تاریخ 27 شهریور 1400 به نسخه 2.2.0 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه المنتور پرو در تاریخ 15 شهریور 1400 به نسخه 3.4.1 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 22 تیر1400 به نسخه 9.9.1 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب وودمارت در تاریخ 21 تیر 1400 به نسخه 6.1.4 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب دیجیت در تاریخ 17 تیر 1400 به نسخه 3.0.3 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب coowhm در تاریخ 8 تیر 1400 به نسخه 2.8 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 31 خرداد 1400 به نسخه 9.8 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب حرفه ای هاستینگ lagom در تاریخ 28 خرداد 1400 به نسخه 1.5.7 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه iThemes Security Pro در تاریخ 30 اردیبهشت 1400 به نسخه 6.8.4 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه گراویتی فرمز در تاریخ 30 اردیبهشت 1400 به نسخه 2.5.1 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه WP Rocket در تاریخ 30 اردیبهشت 1400 به نسخه 3.8.8 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه المنتور پرو در تاریخ 30 اردیبهشت 1400 به نسخه 3.2.2 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه yoast seo premium در تاریخ 25 اردیبهشت 1400 به نسخه 16.2 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Rank Math Pro در تاریخ 25 اردیبهشت 1400 به نسخه 2.7.0 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه Ultimate Membership Pro در تاریخ 10 اردیبهشت 1400 به نسخه 9.5.1 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

افزونه مداد زرد در تاریخ 25 فروردین 1400 به نسخه 7.4.4 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب دیجیت در تاریخ 17 فروردین 1400 به نسخه 3.0.2 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]

قالب coowhm در تاریخ 8 فروردین 1400 به نسخه 2.5 بروزرسانی شد.[مشاهده محصول]